Atrakcje w Białymstoku i w woj. Podlaskim. Podlasie Wielu kultur.

Jarmark Kaziukowy w Białymstoku. Jak co roku na ” Kazimierza”

Jarmark na Jana w Białystoku, Imienimy Jana Klemensa Branickiego

i Festiwal Katarynek

Jarmarki tematyczne w Białostockim Muzeum Wsi

Targ staroci w Kiermusach- impraza cykliczna

Biesiada Miodowa w Kurowie

Dni Miasta Białystok,

Noc muzeów, połowa maja

Podlaska Oktawa Kultur, ostatni tydzień lipca

Wschód Kultury Inny Wymiar

Jesień z Bluesem

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus

Dni Sztuki Współczesnej

Festiwal Światła i Sztuki Ulicy Lumo Bjalistoko

„Uroczysko” w Supraślu

Święto Purim, Chanuka i Sukkot w Tykocinie